anabanner1

tufanavatarProf. Dr. Tufan TARCAN

Lise eğitimini İstanbul Alman Lisesi’nde, Tıp eğitimimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Üroloji uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan Dr. Tarcan 2000 yılında Üroloji Doçenti, 2006 yılında ise Üroloji profesörü olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı’dır. 2013 yılından bu yana misafir öğretim üyesi olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ders vermektedir.

 

            Prof. Dr. Tarcan,1996 yılında “Yaşlılıkta işeme disfonksiyonunun yapısal ve fizyolojik temelleri” adlı projesi ile aldığı Türk Eğitim Vakfı, “Dr.Orhan Birman” Yurt Dışı Uzmanlık Sonrası Tıp Bursu ile 1996 – 1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston ve Harvard Üniversiteleri’nde “Çocuk ve Erişkinde İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma”ve özellikle “mesane iskemisinin işeme bozukluklarındaki rolü” üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

 

“Histoloji ve Embriyoloji” dalında ikinci bir doktorasıve Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığı bulunan Dr. Tarcan çalışmalarını doğumsal veya edinilmiş alt genitoüriner sistem hastalıklarının rekonstrüktif cerrahi tedavisi, çocuk ürolojisi, işlevsel üroloji (işeme bozuklukları ve idrar kaçırma) ve kadın ürolojisi ve cinsel işlev bozuklukları üzerine yoğunlaştırmıştır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 80 adet bilimsel özgün makalesi 951 kez uluslararası atıf almıştır. Ulusal veya uluslararası toplam 26 kitap bölümü ve ulusal hakemli dergilerde 61 adet makalesi mevcuttur.Uluslararası kongrelerde 128, ulusal kongrelerde 186 adet bildirisi sunulmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ya da toplantılarda toplam 310 kez oturum başkanı ya da konuşmacı olarak görev yapmıştır.

 

Prof. Tarcan halen Uluslararası Kontinans Derneği(ICS) Ürodinami Komitesi ve “International Consultation on Incontinence (ICI) Research Society” üyesidir. Ayrıca, ICS’in resmi bilimsel dergisi olan “Neurourology and Urodynamics”’in yardımcı editörüdür. “Investigative and Clinical Urology” dergisinin editörler kurulunda yer almaktadır. Nisan 2018 tarihinden bu yana Kontinans Derneği Başkanlığını yürütmektedir.

 

Prof. Dr. Tufan Tarcan evli ve 2 çocuk babasıdır.