anabanner1
tufanavatarProf. Dr. Tufan TARCAN

Lise eğitimini İstanbul Alman Lisesi’nde, Tıp eğitimimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Üroloji uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan Dr. Tarcan 2000 yılında Üroloji Doçenti, 2006 yılında ise Üroloji profesörü olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesidir.

ProfDr. Tarcan, 1996 yılında “Yaşlılıkta işeme disfonksiyonunun yapısal ve fizyolojik temelleri” adlı projesi ile aldığı Türk Eğitim Vakfı, “Dr.Orhan Birman” Yurt Dışı Uzmanlık Sonrası Tıp Bursu ile 1996 – 1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Erişkinde İşeme Bozuklukları/İdrar Kaçırma ve mesane iskemisinin işeme bozukluklarındaki rolü” üzerinde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Boston Childrens’ Hospital’de ise “Çocuklarda İşeme Bozuklukları ve Spina Bifidaya bağlı Nörojenik Mesane Hastalıkları” üzerinde klinik ve akademik çalışmalarını sürdürmüştür. “Ateroskleroza bağlı iskeminin mesane işlev bozukluklularındaki rolü” konulu projesi ile 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, “Jack Lapides Essay Contest on Urodynamic and Neurourology Research” ikincilik ödülünü kazanmıştır. Yine 2001 yılında “alfa1 adrenerjik reseptör alt tiplerinin mesane düz kas nöroregulasyonundaki rolü” konulu projesi ile “Pfizer Cardura Uluslararası Temel Bilimsel Araştırma Yarışması Ödülü” nü kazanmıştır.

“Histoloji ve Embriyoloji dalında ikinci bir doktorası ve Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığı bulunan Dr. Tarcan çalışmalarını doğumsal veya edinilmiş alt genitoüriner sistem hastalıklarının rekonstrüktif cerrahi tedavisi, çocuk ürolojisi, kadınlarda ve erkeklerde işeme bozuklukları, idrar kaçırma, ağrılı mesane ve cinsel işlev bozuklukları ve erkeklerde iyi huylu prostat hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi üzerine yoğunlaştırmıştır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 65 adet bilimsel özgün makalesi toplam 788 kez uluslararası atıf almıştır. Ulusal veya uluslararası toplam 23 kitap bölümü ve ulusal hakemli dergilerde 47 adet makalesi mevcuttur. Uluslararası kongrelerde 118, ulusal kongrelerde 171 adet bildirisi sunulmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ya da toplantılarda toplam 210 kez oturum başkanı ya da konuşmacı olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası toplam 8 adet ödül almıştır.

Prof. Dr. Tufan Tarcan evli ve 2 çocuk babasıdır.